Zeker Weten leert kinderen hun sterke kanten te ontplooien.

De positieve aanpak van Zeker Weten leert kinderen hun sterke kanten aan te wenden en in zetten om optimaal te leren, ook als er leerproblemen aan de orde zijn. Resultaat hiervan is dat zelfvertrouwen en leerplezier worden vergroot. Bij alle vormen van begeleiding staat samenwerking voorop. Samen met u en uw zoon/dochter en in overleg met de school worden problemen geanalyseerd en een plan van aanpak opgesteld, op maat gesneden. Hieronder vindt u meer informatie over onze remedial teaching en trainingen & cursussen.

Bij Zeker Weten integreren wij coachingstechnieken in al onze lessen. We doen dit om zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten en de intrinsieke motivatie te stimuleren. Soms is het nodig om een kind te begeleiden op individuele basis waarbij de focus ligt op de aanpak van een probleem. Samen met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) wordt voorafgaand aan de begeleiding een haalbaar doel gesteld. Door het gebruik van de juiste coachingstechnieken is het resultaat al na een aantal sessies zichtbaar en is het kind een succeservaring rijker!

Individuele Remedial Teaching

Remedial Teaching betekent letterlijk: herstellend lesgeven. Sommige kinderen raken op de basisschool achter met de leerstof. Soms is er een duidelijke reden voor, denk aan dyslexie of dyscalculie, maar soms ook niet. Voor kinderen met dyslexie of bij een vermoeden van dyslexie wordt begonnen met het aanbieden van de klanken. De reden hiervoor is dat bij dyslexie klanken niet snel en goed verwerkt worden, en de klanktekenkoppeling niet wordt geautomatiseerd.
Er wordt daarbij uitgegaan van de klankstructuur van woorden en op basis daarvan worden regels en afspraken aangeleerd, extra ingetraind en regelmatig herhaald.
Goede auditieve vaardigheden zijn een voorwaarde voor het leren lezen, door middel van auditieve oefeningen worden deze vaardigheden getraind.Mocht er op school niet voldoende zorg geboden kunnen worden, dan kan hulp buiten school noodzakelijk zijn om uw kind weer op de rit te krijgen. Samen met u, de ouders, de leerkrachten en uw kind zoeken wij naar de juiste begeleiding.

Ieder kind is uniek en dat geldt ook voor diens leerproblemen, daarom wordt er voor elk kind een op maat gesneden programma ontwikkeld dat gedurende het begeleidingsproces verder aangescherpt wordt. Met deze specialistische methode gaan de resultaten met sprongen vooruit en vindt uw kind het leerplezier en zelfvertrouwen terug. Bij Zeker Weten in Den Haag en Amsterdam werken we met meerdere remedial teachers.

Vaardigheidstraining (pre-Cito)

Het komt regelmatig voor dat kinderen in de voorbereiding op de Cito- en Entreetoets van groep 8 & 7 extra aandacht behoeven om tijdens de toetsen optimaal te kunnen presteren. Veel voorkomende redenen hiervoor zijn: het nog niet compleet beheersen van bepaalde basisvaardigheden, problemen met de vraagstelling op toetsen en/of omdat leerlingen zich onzeker of gespannen voelen.

Tijdens de training, geschikt voor kinderen van groep 7 en 8, worden de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen, begrijpend lezen en van spelling herhaald. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het onderdeel studievaardigheden; de leerlingen raken vertrouwd met de manier van vraagstelling en leren valkuilen in de vraagstelling te herkennen.

Eerstvolgende beschikbare trainingen:
  • Leerlingen groep 8: acht wekelijkse sessies van 5 kwartier. Start oktober 2015.
  • Tarief voor 8 sessies van 5 kwartier is € 335,00 (incl. lesmateriaal) 
  • Leerlingen groep 7 (pre-Cito): acht wekelijkse sessies van 5 kwartier. Start februari 2016.
  • Tarief voor 8 sessies van 5 kwartier is € 335,00 (incl. lesmateriaal)

Inschrijven kan via email aan: eamkoets@gmail.com. Vermeld in ieder geval de naam van u kind, de school, groep en uw eigen contactgegevens. Zeker Weten neemt dan contact met u op om de inschrijving te voltooien.

Faalangsttraining/Succestraining

Kinderen met faalangst kunnen niet laten zien wat ze werkelijk in hun mars hebben. Faalangst is de angst te mislukken. Het meest zichtbaar is faalangst bij het maken van toetsen, bijvoorbeeld het maken van een Cito toets, of bij het houden van een spreekbeurt. Maar faalangst komt ook in niet schoolse situaties voor, bijvoorbeeld op het sportveld.. Het gevolg is dat de het resultaat minder goed is. Faalangst kan zich uiten in buikpijn, met tegenzin naar school gaan, clownesk gedrag, zweten, of in het ontwijken van taken. Wij leren kinderen met hun faalangst om te gaan door te werken met een plan dat specifiek voor uw kind gemaakt is.

Het is ook mogelijk om individuele trainingen te volgen, maar de ervaring leert dat de meeste leerlingen profijt hebben van de aanwezigheid van medeleerlingen tijdens de trainingen in groepsverband. In onze trainingen leren kinderen gezonde en ongezonde spanning te herkennen bij zichzelf en daar op een goede manier mee om te gaan. Fleur en Emmy werken volgens de RET methode. RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Het vormt de basis voor iedere gedragsverandering. RET gaat ervan uit dat niet de situatie of de gebeurtenis zelf een gevoel veroorzaakt, maar dat je gedachten over die gebeurtenis of situatie dat gevoel veroorzaken.  Uw kind krijgt tools aangereikt zodat het beter leert te plannen en tools hoe uw kind met huiswerk om moet gaan.

Eerstvolgende beschikbare trainingen:
  • Trainingsdata en aantal sessies worden in overleg met u vastgesteld . 
  • Inschrijven kan via email aan: eamkoets@gmail.com. Vermeld in ieder geval de naam van u kind, de school en uw eigen contactgegevens. Zeker Weten neemt dan contact met u op om de inschrijving te voltooien.

Beelddenktraining

Emmy en Fleur zijn beiden coach voor beelddenkers om hen optimaal te leren leren. Ze werken volgens de methode Ik leer anders. Kinderen die beelddenker zijn, lopen vast in het regulier onderwijs. Ons onderwijs heeft een voorkeur voor taal en is erop gericht vanuit kleine stappen richting het geheel te werken. Beelddenkers denken vanuit het geheel en zien daarna pas de delen. Beelddenkers zijn vaak creatief, denken snel en werken op inzicht en doorzicht, maar hebben moeite met het leren van kleine delen als ze niet eerst het geheel aangeboden hebben gekregen. De methode Ik leer anders leert kinderen op een andere manier om te gaan met bijvoorbeeld het aanleren van de tafels. Meer over Ik leer anders.

Eerstvolgende beschikbare trainingen:
  • Trainingsdata en aantal sessies worden in overleg met u vastgesteld . 
  • Inschrijven kan via email aan: eamkoets@gmail.com. Vermeld in ieder geval de naam van u kind, de school en uw eigen contactgegevens. Zeker Weten neemt dan contact met u op om de inschrijving te voltooien.

AHDH/Beter bij de Les

Effectieve training voor kinderen met ADHD en voor kinderen met zwakke executieve functies.
Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de Les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

Oefenen van leervaardigheden en werkgeheugen
Met de training Beter bij de Les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Kinderen krijgen meer inzicht in hun leergedrag
Het doel van Beter bij de Les is om leervaardigheden te verbeteren, het inzicht in leergedrag te vergroten en werkgeheugencapaciteit uit te breiden. De training voor het kind bestaat uit 25 individuele sessies van ca. 50 minuten onder begeleiding van een trainer, het liefst op school, maar kan ook op een andere werkplek.  Aan de hand van een werkboekje, opdrachten en luistermateriaal wordt op een speelse manier getraind. Het Werkboek van Beter bij de les is het werkboek voor het kind, het bevat oefeningen die de kinderen leuk vinden om te doen en het boek is aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd.

Kernvaardigheden bij het leren

Vijf kernvaardigheden zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak, deze worden met Beter bij de Les getraind:
•    Gerichte aandacht
•    Planning en initiatie
•    Verdeelde aandacht en werkgeheugen
•    Doel- en taakgericht gedrag
•    Metacognitie: reflectie en controle van het eigen functioneren

Emmy is trainer van Beter bij de Les. De lessen worden op school of aan de Wassenaarseweg gegeven.

 

 

 

Jamara Rekenmethode

Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLSKinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij Jamara. Daar waar het op school mis gaat, pakt JAMARA aan. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

• Hoeveelheids- en getalbegrip
• Getalstructuur
• Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JAMARA.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op via: eamkoets@gmail.com

jamara-rekencoach

Ik heb er een heel goed gevoel over dat mijn zoon bij Fleur en Emmy heeft kunnen trainen. Om de week, 1 ½ uur, heel ontspannen, vragen mogen stellen, extra oefenen op de onderdelen waar hij wat meer moeite heeft en feedback van jullie krijgen. Het heeft er absoluut toe bijgedragen dat mijn zoon met een gerust gevoel aan de CITO week begon.

– Ouders van een leerling

Heeft u aanvullende vragen of wilt u uw kind aanmelden?

Indien u vragen heeft of u uw kind wilt aanmelden voor een van onze trainingen of voor remedial teaching? Neem contact op met: eamkoets@gmail.com voor aanmeldingen in Den Haag. Zeker Weten is gevestigd aan de Wassenaarseweg 22 in het Benoordenhout te Den Haag.